Karel Postl, Pohled na Klášter sv. Anny v Čechách

Karel Postl

Karel Postl se narodil podle nejnovějších údajů v roce 1769. Karlovi Postlovi se podařilo zvýšit prestiž českého krajinářství a prosadit nový způsob zobrazení krás české krajiny.

Anton Balzer, Der sogenannte Zucker Hut in Adersbach, 1794

Bohém Antonín Balzer

Rytecký rod Balzerů byl typickým rodinným dílenským seskupením, s nímž se v dějinách umění setkáváme často zejména v baroku. Z rodinné tradice dobrého řemeslného průměru vystoupily zejména dvě výjimečné osobnosti.

Menu