Eugen von Kahler v Liberci

Oblastní galerie Liberec vystavuje obrazy Eugena von Kahlera ze soukromé sbírky a představuje dalšího z německy hovořících malířů první poloviny 20. století.

Komorní výstava malíře Eugena von Kahlera představuje devět děl, která vznikla v rozmezí let 1903 a 1911. Nejstarší je ještě ovlivněné symbolismem a postimpresionismem, nejmladší olej Bazar v Tunisu zachycuje atmosféru arabského tržiště a směřuje k abstrakci. „Dnes můžeme spekulovat, kam by se Kahlerova tvorba ubírala, pravděpodobně by se však zařadil po bok prvních abstrakcionistů vedle Františka Kupky nebo právě Vasilije Kandinského,“ dodává autorka výstavy Anna Habánová. Obrazy Eugena von Kahlera nikdy nebyly v Liberci k vidění, na uměleckém trhu se takřka nevyskytují. Ve veřejných sbírkách jsou zastoupeny jen ojediněle a ani liberecká galerie bohužel žádný ve své sbírce nemá. Důvodem tohoto stavu je jak brzká malířova smrt v roce 1911, tak rozprášení Kahlerova díla v důsledku událostí 2. světové války. Obrazy jsou pro libereckou přehlídku zapůjčeny ze soukromé sbírky, která je v tomto kontextu nejen v českém prostředí naprosto výjimečná.

Eugen von Kahler | Ležící akt

Eugen von Kahler, Ležící akt, 1908–1909, olej, plátno, 65 × 95

Eugen von Kahler se narodil v roce 1882 v Praze do židovské rodiny majitele cukrovaru Maxe Kohna a jeho manželky Ottilie Bondyové. Náležel tak k silné generaci malířů, která se začala na umělecké scéně prosazovat po roce 1900 a přinesla s sebou moderní způsob malby. První zkušenosti získal u malíře Heinricha Jakesche v Praze, rychle následovalo studium na Akademii v Mnichově a zejména opakované pobyty v Paříži. Kahler se stal právoplatným členem diskuzního kroužku při Café du Dom.

Eugen von Kahler | Bazar v orientu

Eugen von Kahler, Bazar v orientu, 1911, olej, plátno, 70 × 85

Díky intenzivním kontaktům do mnichovského prostředí a první samostatné výstavě v Mnichově v říjnu 1911, dva měsíce před svou smrtí, se Kahler nesmazatelně zapsal do dějin moderního výtvarného umění. V posledním roce svého života byl zařazen do výběru výstav budoucího uskupení Der Blaue Reiter. Jeho členové v této době stáli na počátku nově vznikající abstrakce. K tomuto uměleckému názoru také směřoval výtvarný projev Eugena von Kahlera. Až do své brzké smrti na sklonku roku 1911 cestoval také do Berlína nebo Belgie a Londýna a navštívil Tunisko, Egypt a Alžír. Jeho tvorba byla ovlivněna moderním viděním, zejména německým expresionismem a francouzským fauvismem. Jeho život byl zásadně ovlivněn tuberkulózou, se kterou bojoval 11 let.

Eugen von Kahler | Zátiší s holubicí

Eugen von Kahler, Zátiší s holubicí, 1911, olej, plátno, 46 × 56

Eugen von Kahler ze soukromé sbírky
20. 3. – 27. 9. 2020
termín vernisáže 18. 6.
termíny komentovaných prohlídek 4. 6., 6. 8. a 10. 9. vždy v 10:30 a 17:00, neděle 21. 6. v 15:00
autorka Anna Habánová
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

Hynaisova múza Suzanne
Jaroslav Valečka / Pictura Obscura

Další články

Menu