Máchovskou krajinou

Název výstavy odkazuje k Máchově volbě postavit ve své nejvýznamnější básni Máj člověka s jeho vášněmi a touhami proti moudrosti přírody, která s člověkem žije a zrcadlí jeho úděl. Na pozadí Máchova odkazu vstupujeme spolu s umělci různých dob a různých naturelů do krajiny lidských prožitků a citů i do krajiny vnější, fyzické.

Adolf Kosárek | Krajina s růžovým horským vrcholem

V době romantismu krajina přestala být chápána pouze jako kulisa lidských příběhů a stala se zrcadlem prožívané přítomnosti. Tento vztah byl nově postaven na vnímání skutečnosti jako různě chápaného rozporu mezi snem či ideálnem a realitou, individuem a společností, osobní svobodou a kolektivní nesvobodou.

Štyrský Jindřich | Z Českého ráje

Výstava sleduje tři oblasti vztahování se k vlastnímu Já a ke světu. První část je věnovaná lásce, která byla pro mladého Máchu určující emocí. Lásce jsou přiznány všechny její podoby, od něžného okouzlení, přes vášnivé vzplanutí po bolest a odcizení. Druhá část je věnovaná smrti, věčné přítelkyni všeho živého, ke které si každá společnost nutně musí najít vztah. Třetí část je věnovaná krajině a poutnictví. Příroda a krajina v podání zastoupených umělců promlouvá o své velikosti, věčnosti, a také se stává zrcadlem individuálně prožívané přítomnosti.

Mánes Josef | Hrobník

Společným jmenovatelem zastoupených autorů je autentičnost založená na individuálním citu jako nejdůležitější složce díla. Jejich individualismus současně vypovídá o pluralitě romantismů. Tak jako neexistuje jeden výklad světa, jeden způsob prožívání vlastního Já, neexistuje jeden romantismus, ale snad vždy bude existovat představa ideálna, i když tak bolestivě naráží na vnější realitu. Jako způsob tvůrčí práce, která vždy hledá odpovědi na otázky kladené konkrétním prostředím a prožívanou dobou, je romantismus ve společnosti v různé míře přirozeně přítomný napříč staletími.

 Preisler Jan | Studie k Černému jezeru

Výstavou a katalogem jsme neusilovali o nový výklad Máchova díla, ale o představení Karla Hynka Máchy jako věčně živého inspiračního pramene, který nadčasovostí svého odkazu dokáže znovu a znovu aktualizovat existenciální otázky člověka. Autoři představení na litoměřické výstavě se většinou k Máchovi nevztahují ve smyslu ilustrativním, nedrží se doslovně Máchovy literární tvorby, spíše jsou s Máchou, respektive s romantismem spřízněni, ať už přiznaně, nebo skrytě, osobním naturelem, uměleckým i životním postojem. Pochopitelně nebylo možné představit všechny autory, kteří se k romantismu či ke Karlu Hynku Máchovi jakkoliv vztahují. Šíři inspirace dokresluje alespoň různorodost použitých médií. Prezentovaná tvorba však jednoznačně potvrzuje aktuálnost romantismu, stálou přítomnost rozpornosti mezi idealitou a realitou, a předává nám poselství o hledání smyslu člověka a vztahu k Přírodě, jejich vyšších principů, přesahů a skrytostí.

Alena Beránková

Výstava 5. 6. – 6. 9. 2020
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Michalská 7, Litoměřice
Autorka a kurátorka výstavy: Alena Beránková

galerie-ltm.cz

Z Torbole do Palerma / Itálie v dílech krajinářů 19. století
Studoval jsem u Mařáka

Další články

Menu