Assenbaum Fanny

(1846–1904)

* 1. 9. 1846  Libějovice – † 27. 10. 1904 Vídeň

Malířka. V letech 1864-1865 studovala na pražské akademii u profesora Maxe Haushofera. Po jeho smrti odešla do zahraničí a od r. 1886 začala studovat na Akademii v Mnichově u Ludwiga Willroidera. Byla členkou Society of Women artists v Londýně. V letech 1900 a 1901 vystavovala v Mnichově (obrazy Podzim, Partie z Schleissheumu a Předjaří, kde také většinu života žila. Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty vystavila obraz Krajina u moře. Věnovala se převážně krajinomalbě a motivům z Rujany. Její tvorba byla podobně jako v případě Adolfa Chwaly dlouhou dobu vnímána pouze v kontextu rakouského a německého umění 2. poloviny 19. století. Ačkoliv její práce z doby pražských studií nejsou vůbec známé, některé její práce z období od sedmdesátých let výše (m.j. Vpodvečer na zamrzlé řece) je patrný odkaz holandských krajinářů 19. století (např. Andreas Schelfhout, Eugen Voboeckhoven) a zřetelný je i osobitý soulad všech těchto vlivů a školení, kterými Assenbaum prošla.

Zdroj: Milan Dospěl – Haushoferova krajinářská škola

Menu