Wolf Antonín Raimund

(1865–1918)

* 1865– † 1918

Jeden z prvních Mařakových žáků v Praze absolvoval roku 1891 a převzal, patrně bez výhrad, novoromantický výtvarný názor velkého učitele. Miloval rovněž lesní zákoutí, s oblibou pracoval uhlem a snažil se o vystižení nálad krajiny.

Jeho kresba se vyznačuje jistou suchostí podání a stafážovou stylizací.

Ze známých děl uvádíme: „V srdci lesa”, „V houštině” a také „Po zřícení kamenného mostu v Praze”. Nově objevené rozměrné Wolfovy práce ukazují i na vlivy dobového symbolismu (A. Becklin).

Menu