Král Josef

(1878–1914)

* 1877 – † 1914

Patřil k posledním žákům Mařákovým a proslul zvláště náladovými obrazy mlžných večerů, chmurných přísvitů, atmosférických úkazů, a to zpravidla v přístavech a na nádražích.

V prosinci 1909 vystavoval v Domě umělců v Praze 135 prací. Na výstavách K. J. byly v r. 1904 vystaveny jeho obrazy „Vše hledá úkryt”, „Zastrčená ulice”.

Obrazy z konce 90. let vypadají stroze realisticky až suchopárně, po roce 1900 malíř paletu oživuje, sílí také technická jistota a objevují se první zralá díla („Topoly”, 1904). Reprodukce ve Zlaté Praze v době před 1. světovou válkou dávají pak vcelku dobrý přehled o námětové i výrazové škále Královy tvorby.

Radíme jej spolu se Satrou do linie ullmannovsko-engelmullerovské, třebaže nedosáhl jejich významu. Za nejvýznamnější Králův odkaz třeba považovat menší formáty s nádražními podvečery s parami z lokomotiv, kde leckdy docílil výrazu dokonalosti.

Menu