Köppl Jan

(1862–1915)

* 1862 – † 1915

Dnes vlastně neznámý krajinář, naleží k prvému sledu žáků Julia Mařáka. Na jubilejní výstavě v r. 1891

byly vystaveny jeho obrazy “Na pastvě” a “Před zápřeží”.

Na výroční výstavě Krasoumné jednoty v Praze v roce 1894 byla vystavena jeho studie “Labská krajina”,

v roce 1897 oleje “V ohradě” a  “V polích”. Maloval pod vlivem Chittusiho a Kavána rovinaté prosté motivy

s říčními navigacemi, rákosím a lučními mokřady.

Menu