Hilbert Josef

(1821–1897)

Josef Hilbert vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1839-1850 v krajinářské škole Maxe Haushofera. V letech 1842-1845 pobýval v Kutné Hoře a namaloval zde několik obrazů (Severní křídlo Vlašského dvora, 1842; Veduta Kutné Hory od jihovýchodu, 1843; Severovýchodní kout Vlašského dvora, 1845; Interiér kostela sv.Jakuba, 1845). Obrazy ze svých cest po Čechách pravidelně představoval na výstavách Krasoumné jednoty v letech 1846-1855. Dokumenty o jeho životě jsou v pozůstalosti arch. Kamila Hilberta.

Menu