Havelka Roman

(1877–1950)

* 1877 – † 1952

U Mařáka studoval od školního roku 1895-1896 a jednou z nejstarších dochovaných prací je téměř monochromní šedá plenérová studie říční krajiny, motiv spolužáka Otakara Lebedy („Na řece”). K Lebedovi pak odkazuje i další svěží obrázek z Budce u Prahy, datovaný rokem 1897 (NG), patrně práce z jarní exkurze.

Havelka vyšel z realismu vrstevníků, ale od počátku byla jeho paleta o poznání živější, zvláště v zeleních bohatě instrumentovaná.

Kolem roku 1900 hodně cestoval (Itálie, Dalmácie, Německo – delší pobyt v Mnichově) a vstřebával dobové krajinářské proudy, z nichž jej nejvíce ovlivnil secesní stylismus.

Obrazy z prvního desetiletí po 1900 tak vykazují nezřídka výjimečné kvality zvládnutí formy, i rozměrné formáty, nejednou ke dvěma metrům, mají pevnou výstavbu motivu a přitom vyznívají lyrickým obsahem, vyzpívávají krásu domova.

Malíř miloval Podyjí a valná většina obrazů je situována právě do oněch hlubokých údolí s vyhlídkami do krajiny.

Výraz jeho krajinářství se asi od roku 1910 ustálil na zvláštní osobité, jakoby rozmlžené optice nazírání, lesní interiéry zelených, zelenožlutých nebo hnědavofialových valérech nezapřou školení Mařákovo a někdy disponují dosti sugestivní atmosférou.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu