Dvořák Brunner František

(1862–1917)

* 14.11. 1862 Přelouč – † 7.6. 1927 Praha

Malíř žánrů a podobizen. Studoval na pražské akademii od roku 1879 u prof. Čermáka, poté na vídeňské akademii a dále od roku 1883 v Mnichově u Seitze a Lindenschmidta. První výstava v Mnichově již v roce 1885. Studijní cesta Itálie a Francie a pak 5 let pobytu v Americe, kde působil jako úspěšný portrétista. V roce 1885 pobývá v Paříži a 1904 se vrací do Ameriky. V Praze žije od roku 1906 do konce svého života. Největší výstava v Přelouči v roce 1909 (110 obrazů).

V roce 1846 se vrátil do Litomyšle. Od roku 1850 zde vyučoval kreslení na piaristickém gymnáziu.

V roce 1851 se oženil s Klárou Vorlovou, společně vychovávali pět dětí. Od poloviny padesátých let ubývalo malířských zakázek, proto, aby zajistil pro početnou rodinu dostatek finančních prostředků, založil v Litomyšli fotografický ateliér.

Dvořák portrétoval litomyšlskou měšťanskou společnost a ve svých obrazech zachytil život obyvatel Litomyšle a okolních vesnic. Je jedním z prvních malířů, kteří se věnovali žánrové malbě.

Zachycoval idylu prostého života venkovských i městských obyvatel, dobové tradice, slavnosti, náboženské svátky a zvyky. Kvalita jeho prací je rozkolísaná. Odráží mimo jiné i existenční problémy regionálního autora.

Roku 1865 přesídlil s rodinou do Prahy, kde získal místo učitele kreslení na Královském českém polytechnickém ústavu. Ani zde se finanční situace rodiny nezlepšila a navíc přerušil kontakt s rodnou Litomyšlí. Musel se, kromě jiného, vyrovnat s vážnými nemocemi.

V roce 1875 se podrobil operaci obou očí. Postupně přestal malovat a mnohaleté zkušenosti z malířské a pedagogické praxe zužitkoval v teoretické práci. Jeho obrazy podávají výstižný záznam života společnosti, prostoupený hlubokým autorovým vztahem k námětu, na rozdíl od některých současných malířů. Pravidelně obesílal výstavy Krasoumné jednoty v Praze.Portréty byly určeny a vročeny J. Boučkovou, dlouholetou odbornou pracovnicí VCG.

Menu