Melka (Čeněk) Vincenc

(1834–1911)

Malíř historií a žánrů. V letech 1847–1855 se vzdělával na pražské akademii. Krátce studoval i v Drážďanech. Poté podnikl cestu po Evropě a do Egypta. V roce 1863 odešel do Sedmihradska, kde se v Kluži stal učitelem kreslení. Coby oblíbený malíř korunního prince Rudolfa doprovázel arcivévodu na jeho loveckých výpravách. Začínal jako malíř historií rubenovsko-engerthovského ražení, aby později v jeho díle převládl žánr. Vyučoval též v četných šlechtických rodinách.  Se zálibou maloval romantické motivy z Karpat, národopisné scény, valašské sedláky a cikány na trhu, cikánské tábory, dřevorubce atd.

Menu