Liehm Antonín

(1817–1860)

* 25. 1. 1817  Jeníkov – † 27. 5. 1860 Jeníkov

Malíř krajinář. V letech 1836–1847 studoval na pražské Akademii, nejprve u Antonína Mánesa – patřil k nejvýraznějším z jeho žáků – od roku 1844 pak u jeho nástupce Maxe Haushofera, jenž zásadním způsobem pozvedl kredit krajinomalby v Čechách. V roce 1852 se Liehm usadil v Teplicích, kde vyučoval kreslení. Poklidně působící malebnou krajinu můžeme s velkou pravděpodobností ztotožnit s dílem, které autor vystavil v roce 1849 pod názvem Krajina kolem Duchcova v době žní na výstavě Společnosti vlasteneckých přátel umění. S určitostí však můžeme říci, že zobrazuje krajinu kolem Duchcova či v jeho širším okolí, v níž autor nacházel zdroj inspirace až do konce svých dnů. V době kolem roku 1849 maloval nejčastěji ve svém rodném kraji, v bezprostředním okolí Duchcova. V širším okolí pak ztvárňoval krajinu kolem Kostomlat pod Milešovkou (1847), Dubí (1847), Dvojhradí u Dubí (1848), Oseku (1848), Oldřichova u Duchcova (1849), Hrobu či Teplic (1850), kde se nakonec v roce 1852 usadil a od té doby zvěčňoval především scenérie kolem tohoto města

Zdroj: MUO

Menu