Hynais Vojtěch

(1854–1925)

* 14.1. 1854 Vídeň – † 22.8. 1925 Praha

Český malíř a grafik Vojtěch Hynais se narodil ve Vídni v rodině krejčího.

V letech 1870-1873 studoval na Akademii ve Vídni u K. Wurzingera, A. Eisenmengera a v letech 1784-1785 u A. Feuerbacha.

V letech 1874-1785 a v roce 1877 pobýval v Itálii, kde studoval náboženské a mytologické obrazy, zaujalo ho dílo G. B. Tiepola. V této době také vytvořil nástěnné malby českých světců v kapli Českého hospice v Římě. Hynais žil dlouho v Paříži. Spolupracoval zde s autorem výmalby velké Opery P. Baudrym. Od roku 1878 byl žákem J. L. Géróma na pařížské École des Beaux-Arts.

V roce 1880 vyhrál soutěž na výzdobu schodiště a budoáru královské lože Národního divadla v Praze, pro které navrhl i oponu. V roce 1886 se podílel na výzdobě Dvorního divadla ve Vídni. V Paříži pracoval také jako dekoratér, v letech 1888-1892 spolupracoval s porcelánkou v Sěvres. Zde se roku 1883 oženil s A. Voirinovou.

V roce 1893 byla Hynaisovi nabídnuta profesura na pražské Akademii, kterou přijal, a od této doby žil trvale v Praze. Funkci rektora Akademie zastával v letech 1894-1895 1899-1900,1901-1902.

Navrhl plakáty pro národopisné výstavy v Praze v roce 1891 a 1895, v nichž se uplatnil jeho dekorativní talent. Byl skvělým kreslířem a malířem, měl cit pro vystižení barevné atmosféry.

Lidské tělo a jeho pohyb dokázal zachytit s téměř fotografickou přesností. Jeho veristický luminismus připravil cestu českému impresionismu. Za svého života dosáhl významných ocenění a uznání své tvorby. Jeho obrazy získaly prestižní ceny na světových výstavách. Byl například členem České akademie věd a umění, byl jmenován důstojníkem francouzské Čestné legie atd. Rozměrná kresba, byla získána do našich sbírek jako dílo Vojtěcha Hynaise.

Dílo, vzhledem k velikosti, bylo vytvořeno pravděpodobně jako předloha pro nástěnnou malbu. Začali jsme proto pátrat po práci, se kterou by mohl náš exponát souviset. Nepodařilo se nám doposud nalézt podklad, tak abychom jednoznačně dílo určili a připsali Vojtěchu Hynaisovi. Proto zatím ponecháváme původní určení díla. Kresba vyniká jistotou provedení a zkušeností.

Menu