Olej na plátně adjustovaný na lepence

23 x 28 cm

Signováno vlevo dole

Odborný posudek: PhDr. Šárka Leubnerová

August Piepenhagen je dodnes neprávem zastíněn Josefem Navrátilem. České dějiny umění dlouhou dobu nebyly ochotné akceptovat Piepenhagenův pruský původ a jeho živnostenské zaměření, které bylo v rozporu s představami modernistické kritiky o originalitě. Umělec se narodil v pruském Soldinu (dnes polsky Myslibórz) nedaleko Greifswaldu, rodiště slavného Caspara Davida Friedricha. Nelze pochybovat o tom, že kdyby Piepenhagen zůstal v německých zemích a nevydal se na zkušenou do Prahy, byl by slavný jako jeho výše jmenovaný starší kolega nebo jako Carl Spitzweg. S oběma je jeho tvorba vznikající prý jako "nedělní zábava" (viz romantická klišé o umělcích diletantech) naprosto srovnatelná. Proč by si pak Piepenhagen založil úspěšnou krajinářskou školu, která v určité chvíli mohla suplovat neexistující krajinářskou speciálku na pražské akademii... Proč by se pak jednalo o obchodně úspěšného krajináře, kterého jeho dealer, dnes slavný spisovatel Adalbert Stifter, urgoval o urychlené dodaní dalších obrazů? To jsou všechno věci, se kterými si české dějiny umění dlouho nevěděly rady. Při dnešním poznání tehdejší umělecké praxe dnes můžeme Piepenhagena jednoznačně zařadit do středoevropského panteonu vynikajících krajinářů. Piepenhagen je tvůrcem typické biedermeierské krajinomalby nalézající své diváky v bohatých měšťanských kruzích. Při pohledu na komorní kompozici je zcela jedno, jestli se jedná o reálné nebo stylizované alpské jezero, které autor vytvářel ve svém ateliéru usedlosti na pražské Jenerálce, kdy si sestavoval sesbíraný mech a kameny z nedalekého okolí, které mu sloužily jako modely pro jeho krajiny, jenž sestavoval do ideálních kompozic. Umělci šlo především o vyjádření charakteristické nálady než o zobrazení hodnověrné scenérie, které byly vyhrazeny specializovaným vedutistům.

Archiv Galerie Marold

Menu