Schicho Karel (1834 - 1908)

Schicho Karel (1834 - 1908)

Malíř. Žák pražské akademie u profesora Maxe Haushofera v letech 1852 - 1854. Na Jubilejní výstavě v roce 1891 vystavil obraz Jezero Chiemské, Horské jezero a Rovina. Obesílal výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze v letech 1856 - 1868.