Waldhauser Antonín

(1835–1913)

* 17. 3. 1835 Vodňany – † 30. 10. 1913  Německý (Havlíčkův) Brod

Syn výrobce fezů, studoval v letech 1849-1854 na pražské Akademii u Christiana Rubena, Maxe Haushofera a Antonína Lhoty, v letech 1854-1857 ještě u Rubena na vídeňské Akademii.

Roku 1857 odmítl středoškolskou profesuru ve Vídni a cestoval po Evropě. Tou dobou se vedle malby krajin zabýval i historickými náměty. V letech 1863-1868 vyučoval kreslení v pražských vlasteneckých rodinách, např. druhou manželku Bedřicha Smetany a syna Boženy Němcové Jaroslava. V té době si překládal jméno na Lesodomský.

Roku 1864 začal přispívat ilustracemi do Zlaté Prahy a do Květů. Koncem padesátých let a opakovaně v roce 1863 podnikl cesty do Německa a Švýcarska.

Roku 1870 odmítl místo profesora kreslení na gymnáziu v Kutné Hoře. V průběhu let 1877-1878 navštívil Mnichov a Francii, cestoval i do Ruska.

Roku 1880 se usadil v ateliéru na Smíchově a soukromě vyučoval malbě.

Naposledy vystavoval v Praze v roce 1901 a zbytek života trávil většinou na venkově, v Poličce a především v Havlíčkově Brodě. Waldhauser procházel českou krajinou a vyhledával její prosté motivy a nálady, které nejraději zachycoval přímo v plenéru na drobných, až miniaturních formátech, často na prkénkách z doutníkových krabic.

Menu