Svoboda Karel

(1824–1870)

* 14. 6. 1824  Plánice u Klatov – † 14. 9. 1870 Vídeň

Studoval na pražské Akademii v letech 1842-1852 v ateliéru Christiana Rubena.

Roku 1843 se podílel na tvorbě ilustrací k Rukopisům a národním písním.

V roce 1846 ho pozval dr. Ljudevit Gaj do Záhřebu, aby pracoval na ilustracích k dějinám Chorvatska; zde Svoboda zároveň načerpal rémata pro své žánrové práce. Společně s ostatními žáky Rubenovy školy se zúčastnil malířské výzdoby v Královském letohrádku v Praze.

Celý cyklus z českých dějin vznikl podle ideového návrhu Rubenova, malby však byly pojímány jako kolektivní dílo celého ateliéru. Svoboda, který patřil mezi nejnadanější žáky, zde mezi léty 1848-1856 provedl šest nástěnných maleb.

V roce 1852 přesídlil do Vídně, nadále obesílal pražské výstavy a ilustracemi také pražské obrázkové časopisy.

V letech 1863-1868 získal Klarovo stipendum pro studijí pobyt v Itálii.

Svoboda pro historické kompozice, zachycující především významné okamžiky českých dějin, nacházel inspiraci nejčastěji v dílech Palackého, Vocela či dobových kronikářů.

V monumentálních formátech zvládl dokonalou akademickou malbou všechna úskalí kompozice i prostoru, v kresbě, barvě a výrazu přišel s novým pojetím, které našlo odezvu u mladší malířské generace (M. Aleš).

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu