Slavíček Jan

(1900–1970)

* 22. 1. 1900  Lišice – † 5. 4. 1970 Praha

Český malíř, syn Antonína Slavíčka ( 1870-1910 ), pokračovatel malířského rodu Slavíčků

studoval na Akademii výtvarných umění u prof. J. Preislera, V. Nechleby, M. Švabinského a O. Nejedlého (1916-1925)

Od roku 1922 byl členem SVU Mánes. Podnikl řadu studijních cest do Francie, Korsiky, Itálie, Španělska, Anglie, Řecka, SSSR a Jugoslávie.

1953 byl jmenován laureátem státní ceny Kl. Gottwalda,
1967 národním umělcem

Jan Slavíček vyšel ve všech námětových oblastech své tvorby – v zátiší, v krajinomalbě i pražských pohledech – z předčasně ( 40 let ) uzavřeného díla svého geniálního otce. V raném období se vyrovnal s podněty francouzského fauvismu, ale brzy si našel vlastní malířský výraz, založený na smyslovém realismu. Krajinářské motivy vybíral s oblibou z Orlických hor, kraje kolem Orlické Rybné kam zajížděl v dětství.

Menu