Rašek Karel

(1861–1918)

Žák pražské akademie v letech 1880 – 1884. Roku 1886 vstoupil v Mnichově do školy prof. Rauppa, pak v Paříži a opět v Praze u prof. Sequense a Pirnera v letech 1887 – 1892. Maloval žánry, krajiny, pohádkové výjevy. Byl důvěrným přítelem L.Marolda a spolupracovníkem na jeho panoramatu Bitva u Lipan.

Menu