Postl Karel

(1769–1818)

* 1769 Bechyňsko – † 15. 3. 1818 Praha

Pocházel z rodiny úředníka paarovského panství, byl žákem vídeňské Akademie, snad Friedricha Augusta Branda a grafické speciálky Jacoba Schmutzera.

Ve Vídni se seznámil s klasicismem, grafickou vedutou a malbou panoramat. V Praze se usadil v roce 1806 a réhož roku se stal prvým profesorem právě otevřené krajinářské školy na zdejší Akademii a stavovským divadelním malířem.

Vyšel z německé a francouzské klasicistní malby, ze vznosných heroických krajin s antikizující stafáží Jacoba Philippa Hackerta, Clauda Lorraina a Nicolase Poussina. Zároveň však na něj působil sílící dobový preromantický zájem o přírodu. V oleji, kresbě i grafice zachycoval oblíbená výletní místa Pražanů a vyhledával lyrické přírodní partie, stejně jako pohledy na města, hrady a zámky.

Konkrétní viděné záběry zušlechťoval v ideální krajinu a zasazoval do určité denní nálady. Tomu přizpůsoboval ještě divadelně aranžované světlo.

Postlovo dílo dokumentuje, jak se na přelomu 18. a 19. století u nás prolínaly tak rozdílné směry jako je klasicismus a romantismus. Krajinářský ateliér Akademie Postl vedl v duchu klasicistní estetiky až do smrti, vychoval řadu žáků a položil základy příštímu vývoji české krajinomalby. Jeho přičiněním nabyla na významu i grafická dílna Akademie, zřízená roku 1802 a vedená würzburským rytcem Antonem Herzingerem. Postlovým nejlepším žákem a později i pokračovatelem v pedagogickém působení na Akademii byl Antonín Mánes.

Menu