Podvečer v Českém středohoří

Waldhauser Antonín (1835–1913)

Olej na dřevě

18 x 29 cm

Signováno vpravo dole

Zezadu pozůstalostní razítko

Antonín Waldhauser patřil k autorům, kteří prodělali ve své umělecké kariéře několik stylových obratů. Podobně jako mnozí začínal coby tvůrce prestižních historií na pražské akademii. Nakolik byla tato jeho snaha motivována i jeho vypjatým vlastenectvím (počešťoval své příjmení jako Lesodomský, byl aktivní člen Sokola) se dnes již nedozvíme. Co však víme s jistotou, je to, že ve své krajinářské fázi umělecké kariéry dokázal syntetizovat romantizující umělecké metody s plenérovými studiemi. Autor je dnes oceňován jako krajinář biedermeierské stylizace, kdy jeho podvečerní scény zalité večerním červánkovým světlem upomenou náladou jak starší autory typu Caspara Davida Friedricha nebo jeho vrstevníky např. Narcisse Virgile Diaze de la Peñu. Horská krajina s řekou vznikla nepochybně v plenéru a zobrazuje umělci oblíbené České středohoří. Malíře, jako byli Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel nebo Ludwig Richter, fascinovala především scenérie s Milešovkou, která je v pohoří nejvýraznější dominantou. Její kuželový tvar je zřetelný i z Waldhauserovy podélné práce. Autorovi napomohla vytvořit nostalgické podvečerní zákoutí - typ krajiny velice oblíbený u českých milovníků umění nejen v druhé polovině 19. století.

Archiv Galerie Marold

Menu