Plaške Bedřich

(1875–1952)

* 1875 – † 1952

Představitel všeobecně výsostně vzdělaného člověka, dlouholetý komorní pěvec drážďanské opery, v sobě nosil více talentů, z nichž nakonec dominoval hudební.

Nicméně v letech 1892-1899 studoval na pražské malířské akademii u prof. Julia Mařáka a vyjížděl často do plenéru se svými spolužáky – např. v červnu r. 1893 pobýval s KavánemDvořákem a Panuškou v Podkrkonoší v Dolní Kalné u mecenáše Noska, na podzim 1894 pak opět s Kavánem na Lužnici v Měřičkově mlýně (drobný a dlužno říci zcela kavánovský olej dochován v rodině Měřičkových dodnes).

Z roku 1895 pak známe větší výškově situovaný olej s krajinou na Okoři s nápadně pojednaným rákosím v popředí.

Na výstavě „Julius Mařák a jeho škola” v r. 1929 byly vystaveny „Vrby navečer”, „Od Innsbrucku”. Obrazů B. Plaškeho patrně po r. 1900 mnoho nepřibylo a do vývoje krajinomalby se tak nezapsal.

Jeho jméno však slavné zůstává a v dějinách Semperovy opery v saské metropoli je zvěčněn natrvalo.

Menu