Piepenhagen Weyrother Mohr Charlotta

(1821–1902)

Malířka v Praze. Žačka svého otce Augusta Bedřicha Piepenhagena. Její díla jsou pokračováním a reminiscencemi na Augusta Piepenhagena. Také ona volila za náměty svých prací pohledy z Alp, komponované horské krajiny, horské stezky apod. Obesílala pražskou výstavu již od roku 1838 a zůstala výstavám Krasoumné jednoty věrna až do smrti.

Menu