Oliva Viktor

(1861–1928)

* 24.4. 1861 Nové Strašecí – † 5.4. 1928 Praha

V letech 1879-1883 studoval na pražské Akademii u Františka Sequense, v období 1884-1891 žil a studoval v Mnichově s přestávkou několika měsíců roku 1888, kdy navštívil Paříž.

Roku 1891 se trvale usadil v Praze, stal se ilustrátorem Ottová nakladatelství, v letech 1898-1916 řídil obrazovou část Zlaté Prahy. Vynikl jako knižní grafik a ilustrátor, například děl Svatopluka Čecha, Máchových a Nerudových básní, spisů Jaroslava Vrchlického, Václava Beneše Třebízského, ale i Henryka Sienkiewicze.

Olivový knižní obálky, nakladatelské vazby a plakáty patří k nejlepším projevům české užité grafiky devadesátých let. Maloval také podobizny, salónní žánry, byl aurorem několika nástropních maleb – ve velkém sále na Žofíne, v Měšťanské besedě v Plzni, malířskou výzdobou doplnil Ohmannovou kavárnu Corso, postavenou v letech 1897-1898 na Příkopech (dnes známou jen z fotografií). Pro Olivovu malbu je charakteristické prolínání prvků dekadentního naturalismu a symbolismu, v kresbách a ilustracích
přešel k dekorativní secesi.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu