Nejedlý Karel

(1873–1927)

* 1873 – † 1927

Jmenovec slavnějšího Otakara Nejedlého a dokonce autor jeho podobizny tvořil v Praze na Královských Vinohradech.

Studoval na pražské Akademii u profesora Sequense, Mařáka a Schikanedera v letech 1888-1894. Vedle žánrů a podobizen pracoval nejednou na rozměrných figurálních alegoriích zasazených do krajinného rámce (vliv Maréese).

V krajinomalbě, vytvářené zejména na moravském Slovácku na Slovensku a na Šumavě v okolí Boubína, vyšel z realismu Mařákova školení, ale přiblížil se k impresivně symbolistickému slohu Hudečkovu a Slavíčkovu.

S ním také maloval v Kameníčkách roku 1904, jak dokládá zde reprodukované plátno. V roce 1930 mu Krasoumná Jednota uspořádala posmrtnou výstavu.

Menu