Malířka v ateliéru

Marold Luděk (1865–1898)

Paris 1893

Lavírovaná tuš a akvarel na papíře

30 x 43 cm

Vlevo dole

Luděk Marold se v díle "Malířka v ateliéru" z roku 1893 opět projevil jako bystrý pozorovatel moderního života v Paříži konce 19. století a geniální kreslíř. Maroldova bravurní kresebná linie vyzdvihuje eleganci portrétované. To dává obrazu vizuální hudbu (výstavba obrazu v abstraktním smyslu) i vizuální poezii (pocit nebo emoce). Marold musel opravdu milovat módu, protože většina jeho žánrových scén obsahuje šaty tak nápadné, jako ženy, které je mají oblečené. Tyto šaty někdy zastiňují samotný děj, ale když se na ně podíváme pozorně, zdá se, že se rozpustí téměř v abstrakci. Marold byl mistrem v používání volných, plynulých a vířících tahů štětcem k dosažení iluze elegantního hedvábí a šifonů. Už roku 1890 byl považován za jednoho z nejlepších ilustrátorů pařížských módních časopisů. V jeho talentu se pojila spontánnost, cit pro barvu i obrovská výtvarná zručnost, díky které dokázal zvláště v technice akvarelu mistrovsky zachytit bohatý život pařížských budoárů, ale i čilý ruch v kavárnách, na ulicích, i intimní chvíle v soukromí konce 19. století. Belle Epoque (1890-1914) byla doba joie de vivre (radosti ze života), prosperity, hojné umělecké tvorby, sociálního a technologického pokroku. Tato éra bude vždy spojena s optimismem a zvláštním požitkem ze života, který se zastaví první světovou válkou. Maroldova díla jsou dokumentem tohoto šťastného období francouzských dějin.

Cena telefonicky nebo e-mailem

Menu