Maixner Petr

(1831–1884)

* 13. 3. 1831  Hořice v Podkrkonoší – † 22. 10. 1884 Praha

Maixnerův otec byl hořickým měšťanem a pekařem, dva mladší bratři Čeněk a Karel se také stali malíři.

Maixner studoval v letech 1846-1855 na pražské Akademii u Christiana Rubena a Eduarda Engertha.

Roku 1853 navštívil Mnichov, 1857 byl jmenován korektorem pražské Akademie.

V roce 1860 ilustroval Českomoravskou kroniku K. V. Zapa. V letechl 1861-1862 žil ve Vídni, stýkal se s Josefem Matyášem Trenkwaldem a učil se malbě fresek.

V letech 1863-1864 cestoval po Itálii, kde studoval staré mistry, kde ho výrazně ovlivnili němečtí nazaréni a kde maloval akvarelové krajinářské studie.

V roce 1865 se vrátil do Prahy a na Akademii. S bratrem Karlem připravoval kartony pro nástěnné malby karlínského chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

Po smrti Karla Purkyně převzal redakci obrazové části časopisu Květy. Účastnil se národního ruchu, navrhoval kroje a diplomy pro české spolky.

Roku 1880 byl jmenován profesorem kreslení na pražském Vysokém učení technickém. Byl činný jako restaurátor nástěnných maleb, vedle podobizen maloval především obrazy na náměty z české historie a pohádkové výjevy.

Menu