Lolek Stanislav

(1873–1936)

* 1873 – † 1936

Juliem Mařákem jej spojovala nezměrná láska k lesu. Vystudoval také nejprve lesnické učiliště v Písku, dokonce praktikoval jako lesník a teprve roku 1895 se nechal zapsat na Akademii k Mařákovi.

Povědomí o krajinářství měl, viděl Jubilejní výstavu r. 1891 a obdivoval zvláště krajiny Chittussiho (dokládá to i „Jihoslovenská krajina” z NG datovaná v signatuře rokem 1892). Nemnoho známých prací z 90. let naznačuje, že se Lolek ve svém výtvarném názoru osamostatňoval poměrně dlouho „Trh na moravském městě” (1899) je víceméně úprkovský, náměty s ovcemi ovlivnil patrně Lebeda, s nímž sdílel nějaký čas ateliér na Královských Vinohradech.

Zpravidla horizontálně formátované krajiny s důrazem na výhled do otevřené krajiny malované vesměs v jižních Čechách v době po r. 1901, hodnotíme jako první zralá malířova díla. Po smrti Mařákově dokončoval studia u spolužáka Slavíčka a absolvoval u Ottenfelda (1901), přičemž odjel ještě na dva roky do Mnichova studovat speciálně grafiku, v níž dosáhl skutečného mistrovství (věnoval se jí však jen krátce do r. 1914).

Prostředí mnichovských výstav a spolkového dění – Lolek byl členem Mánesa a Klubu přátel umění v Brně, později spoluzakládal Sdružení výtvarných umělců moravských (1907) – rozvinulo do větší šíře nesporný Lolkův talent, a tak kolem roku 1903 shledáváme první obrazy mistrovské („Na pastvě”, „Po krupobití”).

Od náladové krajinomalby v secesním tvarosloví přešel povlovně po roce 1905 k impresionismu, ovlivněn nejen Slavíčkem (1907 byl s ním a Minaříkem v Paříži) či Hudečkem, ale též svými častými cestami do ciziny. Prozářené parkové prospekty, kmit paprsků v zahradních restauracích a na lázeňských promenádách nebo luční i lesní motivy se zvěří náleží k typickým ukázkám Lolkova malování.

Patrně nejvíce ale proslul jako ilustrátor Kiplingovy Knihy džunglí (1909) a Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky (1920), nimrodi ocení i jeho posmrtně vydaný Lovecký deník (1947). Umělecký význam Lolkův spatřujeme zvláště v krajinách z doby před 1. světovou válkou, kdy spoluurčoval vývoj moderní české krajinomalby od subjektivistických nálad k ryzímu impresionismu.

Menu