Liška Emanuel Krescenc

(1852–1903)

* 19.4. 1852 Mikulovice na Moravě – † 18.1. 1903 Praha

Studoval na pražské Akademii v letech 1869-1873 u Josefa Matyáše Trenkwalda a Emanuela Roma a v letech 1875-1877 u Jana Sweertse.

Roku 1874 krátce učil kreslení na státním reálném gymnáziu, v roce 1877 odešel do Mnichova, kde se s přestávkami učil na tamní Akademii u Otto Seitze a Gabriela Maxe.

Z Mnichova se zúčastnil soutěže na malířskou výzdobu Národního divadla (společně s Jakubem Schikanederem) a v roce 1881 dokončil zakázku pražské municipality na vytvoření kopie Mánesova Orloje pro Staroměstskou radnici. Ještě téhož roku se vrátil do Mnichova, v roce 1885 obdržel stipendium Klárovy nadace do Říma. Z Itálie se vrátil do Prahy v roce 1888, když byl jmenován profesorem na Uměleckoprůmyslové škole.

Liškovo zachované dílo není početné, ale přesto má své důležité místo ve vývoji našeho malířství minulého století, v akademické malbě u nás se propracoval k jejím čelným představitelům. Liškovy obrazy, malované pod vlivem současného německého naturalismu, jsou silně emotivního charakteru, vyznačují se osobitou barevností s působivými světelnými akordy.

Formulace představ jeho mystického a náboženského světa výstižně evokují výtvarnou atmosféru konce století, doby, která u nás byla dlouho viděna jen prismatem výzdoby Národního divadla, ostatní umělecká produkce byla ponechávána stranou.

Menu