Liebscher Karel

(1851–1906)

*23. 2.1851 Praha – † 20.4.1906 Praha

Karel Liebscher se spolu s mladším bratrem Adolfem věnoval malbě krajin a ilustracím.

Od roku 1883 studoval na akademii ve Vídni u profesora Lichtenfelse, kde za rok obdržel zlatou Fügerovu medaili. Pro jeho tvorbu je typický výběr malebných scenérií, harmonie a úhlednost; krásu nalézá i ve zdánlivě prostých motivech a odlehlých koutech. Velmi si nechával záležet na technické dokonalosti a pečlivé propracovanosti.

Hodně cestoval, zejména po jižní Evropě. V roce 1885 zaujal pozornost veřejnosti na výstavě Krasoumné jednoty kolekcí, kterou tvořilo 128 obrazů a studií. Další velké souborné výstavy se konaly v letech 1887,1889 a 1943. Vystavoval často s bratrem Adolfem.

V roce 1887 si otevřel soukromou krajinářskou školu.

Na svých cestách po Čechách zachytil místa krajinářsky zajímavá nebo s významnými historickými památkami, jako jsou například šumavské partie a pohledy na hrady a města. Jeho obrazy a kresby jsou dnes cenným dokumentem dobového stavu památek.

U příležitosti Jubilejní výstavy v roce 1891 v Praze vytvořil spolu s bratrem Adolfem diorama představující bitvu o Karlův most mezi Švédy a studenty z třicetileté války. Dnes se toto dílo nachází na Petříně. Velmi rozsáhlá je ilustrační činnost Karla Liebschera.

Jeho talentu využil také nakladatel Jan Otto, jehož vydavatelství uveřejňovalo řadu umělcových ilustrací v časopisech, například ve „Zlaté Praze”, i ve výpravných publikacích jakými byly „Hrady a zámky” a „Cechy”, ilustroval také cestopisy Dr. Emila Holuba o jižní Africe. Kresba z našich sbírek byla reprodukovaná ve svazku „Čechy”, vydaném v roce 1905 na straně 295 pod názvem Žumberk od severu.

Menu