Lauffer Jan Emil

(1837–1909)

* 28.6. 1837 Dvorce na Moravě – † 31.5. 1909 Praha

Studoval u Christiana Rubena na vídeňské Akademii, roku 1864 získal Reichelovu cenu za historickou malbu.

V roce 1865 ho Ruben poslal do Prahy, aby provedl podle jeho kartonů dvě nástěnné malby v Královském letohrádku.

Lauffer již v Praze zůstal a v období 1869-1907 působil jako profesor na německé vysoké škole technické. Několikrát navštívil Mnichov, kde jej svým dílem ovlivnili zejména Wilhelm Kaulbach a Karl Theodor von Piloty.

V letech 1878-1880 spolu s dalšími umělci vytvořil na zakázku SVPU freskovou výzdobu kaple sv. Anny (Nostické) ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě podle návrhů Jana Sweertse.

Laufferovo dílo bylo zaměřeno především na monumentální historické výjevy a náboženskou malbu, mnohdy určenou pro kostely v Praze, ale umělec maloval také podobizny a žánrové scény. Barevností, kresbou a plošnou dekorativností svých nejlepších děl předznamenal další vývoj umění konce století.

Menu