Langer Karel

(1878–1947)

* 1878 – † 1947

Mařáka studoval v letech 1897-1899 a po absolvování akademie odjel na delší dobu do Dubrovníku. Své vzdělání si doplnil ještě lekcemi u prof. Beneše Knupfera.

Častěji se vracel pod zvičínské nebe, kde vznikla řada slunečných motivů s kvetoucími mezemi, zahradami a lukami, čímž vynikl již na svých prvních výstavách K. J. Svítivými barvami a velmi osobitou technikou namaloval i několik zátiší.

Langerovy studijní práce překvapí koloristickým bohatstvím i poměrně sebevědomým rukopisem („Les”), rozměrný obraz „Před rozkvětem” z r. 1903 zakoupila již tehdy do svých sbírek Moderní galerie, jako příklad vyspělosti výtvarné mládeže.

Prakticky celé dílo tvoří výrazné impresionistické obrazy, nejednou značných rozměrů (oblíbená pražská panoramata). Výjimečných kvalit dosahují některé práce z doby před 1. světovou válkou, kterými je nutno uvádět umělce do souvislostí počátků českého impresionismu.

Menu