Olej na plátně

32 x 41 cmDílo vzniklo v okolí Ramsau u jezera Hintersee, kam Haushofer v první polovině šedesátých let často zajížděl malovat (viz monumentální plátno Hintersee). Vytvořil zde několik studií i menších olejových kompozic, na jejich základě roku 1865 namaloval monumentální obraz Partie auf dem Wartstein in der Ramsau (olej, plátno, 135 x 178 cm), který zmiňuje v dopisech synovi Maxovi (z 27. listopadu 1865 a 26. února 1866) a uvádí jej též Illustrierte Zeitung (24.2. 1866). Na jaře roku 1866 pak toto representativní dílo vystavil na výstavě Krasoumné jednoty (č. k. 60) s cenou 800 fl., což byla jeho druhá nejvyšší cena za obraz nabízený v Praze. Přímo z výstavy bylo dílo zapůjčeno do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a je popsáno i v jejím katalogu z roku 1889 (č. k. 354), který zpracoval Viktor Barvitius. Jeho současné umístěni bohužel neznáme, podle popisu se však jednalo o ideální, pozdně romantickou alpskou kompozici, kterou Haushofer připravoval řadou studií, z nichž dnes známe např. Jaro u Ramsau (olej, karton, 29,5 x 34 cm, soukromá sbírka).

Krajina u Ramsau je podle námětu i způsobu malby prací, která vznikla v téže oblasti ve stejném tvůrčím období. Představuje skupinu balvanů porostlých trávou a mechem na návrší, za kterým se tyči hradba stromů. Tento intimní krajinný výsek, provedený suverénní štětcovou malbou, s brilantní barevností a citlivé vyjádřenou přírodní náladou, se velmi blíží výše uvedenému dílu Jaro u Ramsau z roku 1864. Plastická modelace objemu balvanů i způsob jejich výtvarného zachycení, citlivá kombinace nesčetných valérů zeleně se zemitými barvami půdy a světle šedými tóny skalisek i mistrovské podání přírodní nálady, to vše obě díla spojuje a nenechává nás na pochybách, že vznikly v bezprostřední blízkosti. Výtvarné ztvárnění citlivě vnímané přírodní atmosféry je zcela mimořádné, aktivní úloha světla a vzduchu přirozeně propojila jednotlivé obrazové plány. Malířsky volnější zpracování realisticky pojatého výseku krajiny v bohatém barevném provedení a s výrazným citovým zaujetím pro atmosféru přírodního okamžiku činí Krajinu u Ramsau jednou z nejlepších studií přírody, které z Haushoferovy tvorby známe.

Odborný posudek: PhDr. Šárka Leubnerová

Archiv Galerie Marold

Menu