1855 - 1863

Olej na plátně

47 x 38 cm

Rezervace / Signováno vpravo doleTémata různých skalnatých útvarů s výhledy do dalekých krajin, inspirovaná alpskými scenériemi, byla ve středoevropské malbě velmi frekventovaná a často se objevovala i v dílech Haushoferových žáků. Také Bubák obdobné náměty zpracovával vícekrát, ať již ve velkých reprezentativních plátnech nebo v menších pracích studijního charakteru. Do této skupiny řadíme i předloženou práci, vytvořenou brilantní malbou s obrovským citem pro kompozici. Umělec v ní zaznamenal věcným malířským rukopisem ideálně vystavěnou horskou scenérii v atmosféře přicházející bouře, což mu umožnilo nejen dramatizovat náladu krajiny, ale také zachytit působivou hru světel a stínů. Jednotlivé přírodní prvky v popředí – stromy, drobná vegetace, skaliska – jsou detailně popsány, průhled do daleké krajiny s jezerem a pásmem pohoří na obzoru je vytvořen s dokonale zvládnutou vzdušnou perspektivou. Bubákovo dílo velmi bohatého koloritu můžeme co do tématu, malířského rukopisu i kompozice srovnat s obdobnými jeho pracemi, zvláště motiv větrem ošlehané borovice, jež je efektním dekorativním prvkem krajiny v popředí, se v jeho tvorbě objevoval častěji, např. v dílech Bouře (soukromá sbírka) či Lesní krajina s borovicemi (NPÚ Pardubice). Také malířské zpracování mohutného skaliska, které se postupně noří do stínu, ve výrazných barevných plochách s temnými puklinami, nalezneme obdobně pojaté na plátnech Vrch Bořeň u Bíliny (soukromá sbírka) nebo Horská řeka (soukromá sbírka). Malířské pojetí detailů přírody a vyjádření atmosférické nálady jsou zpracovány mistrovským způsobem. Horské údolí je kvalitní malbou Aloise Bubáka, plnou jemných malířských fines, zachycující v bravurním podání sugestivně pojatou atmosféru letní horské krajiny

Odborný posudek: PhDr. Šárka Leubnerová

Cena telefonicky nebo e-mailem

Menu