Holý Miloslav

(1897–1974)

* 4. 10. 1897 Praha – † 3. 3. 1974 Praha

Akademii výtvarných umění začal studovat roku 1915 u Jana Preislera, ale dokončil ji po návratu z války u Vlaho Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského v roce 1924.

Vytvořil spolu s Karlem Holanem, P. Kotíkem a Karlem Kotrbou “Sociální skupinu” (1924-1927).

V letech 1920-1924 byl členem Umělecké besedy, pak od roku 1927 s přestávkou Spolku výtvarných umělců Mánes a od roku 1945 Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Profesorem na Akademii výtvarných umění byl jmenován roku 1947, později se stal i rektorem.

Inspiraci hledal Holý především ve francouzském umění, námětově v městském chudinském životě, ale jeho pohled nebyl sociálně kritický, spíše poetický a romantizující. Proto postupně omezuje zobrazované postavy (Jednoruký zmrzlinář, 1923) a přes malbu městské periférie (Dvůr se sudy, 1927; Ze St. Cloud, 1927) se dostává ke krajinomalbě vytvářené pastózními nánosy barev a soustředěné na jihočeské motivy z okolí Bavorova a Mirovic.

Kolem roku 1933 došlo u Holého k další stylové změně, projevující se obrazy z Orlických hor, v nichž se vrátil k tradici české krajinomalby.

Menu