Holub Josef

(1870–1957)

* 1870 – † 1957

Nejslavnější kralupský malíř a jeden z nejstarších Mařákových žáků zůstal jako snad opravdu jediný věren způsobu malby, jejž si osvojil především od Kavána.

Své náměty nacházel v krajinách Povltaví na Podňpsku a proslul jimi v nesčetných variacích téhož záběru („Vltava u Nelahozevsi”, „Lobeček”, „Veltruský park”). Větší oleje vynikají propracovanou a promalovanou plochou v ostře konturovaném zobrazení zpravidla vlídného rovinatého motivu louky, říčního zákoutí nebo stromoví.

Po roce 1900 se Holub věnuje profesionálně praxi fotografa, což i zpětně jistě ovlivnilo setrvání na naučeném principu malování. Oblíbený zelenavý kolorit jen občas prokvete ostřejšími akcenty, impresivnější polohy dociluje v některých drobnějších dílech, která nezapřou talent, dobrou průpravu u Mařáka a vliv blízkých přátel (DvořákSlavíček).

Po první světové válce se již Holubovo dílo výrazově dále neposunulo, kodifikovalo harmonický obraz domovské krajiny (jeho rozměrný olej byl kdysi státem věnován i J. V Stalinovi a umístěn v prostorách moskevského Kremlu) a stalo se zvláště pro region uznávanou nezpochybnitelnou výtvarnou hodnotou tím spíše, že umělec patřil k osobitým postavám svého města, jehož instituce se pyšnily a dodnes pyšní jedněmi z nejlepších děl.

Dobře je zastoupen i v Národní galerii („Duby na hrázi”, 1895 a „Lovčen v Černé Hoře”, 1896), řadu dnes nezvěstných obrazů najdeme již jen na stránkách Volných Směrů či Zlaté Prahy.

Menu