Hellich Josef Vojtěch

(1807–1880)

* 17.4. 1807 Choletice – † 23.1. 1880 Praha

Prvního poučení nabyl u svého otce, který se amatérsky zabýval malířstvím a hudbou.

V letech 1824-1836 studoval na pražské Akademii u Josefa Berglera a Františka Waldherra. Hodně cestoval, v letech 1836-1839 podnikl delší studijní cestu do Itálie.

V Římě studoval staré mistry, zejména Raffaela, ale také dějiny umění a archeologii.

Roku 1839 uskutečnil cestu do Švýcarska, Francie a Anglie, v prosinci 1841 se stal prvním správcem archeologických sbírek Musea království Českého, dnešního Národního muzea, v roce 1847 odjel na rok do Vídně.

Od roku 1848 žil trvale v Praze, věnoval se malbě, ale i historii umění a archeologii. Své práce signoval zobrazením antického kahanu.

Nakreslil a namaloval mnoho náboženských a historických výjevů, ale také podobizen.

V jeho díle je patrný vliv německých nazarénů, s nimiž se seznámil za pobytu v Římě, ale také Josefa Führicha, přítele a vrstevníka. Tyto podněty nejlépe dokumentuje Hellichova velkolepá Křížová cesta pro klášter cisterciaček v Marienstalu v Horní Lužici.

Menu