Haubtmann Michael

(1843–1921)

Malíř krajinář. Žák Maxe Haushofera. Roku 1875 se usadil v Mnichově. Cestoval po Švýcarsku, Norsku, Řecku, Egyptě a Itálii. Známé jsou jeho italské motivy: Olivový háj u San Remo, Římská Campagna, Partie u Sorrenta.

Menu