Fürst Jindřich

(1873–1943)

* 1873 – † 1943

Všestranný pohotový malíř, mající svého času dobrý zvuk a také dobré zakázky. Vykonal řadu studijních cest nejen po Evropě (Anglie, Belgie), ale též do vzdálenějších zemí (Egypt).

Na mezinárodní výstavě v Bruselu roku 1910 vystavoval dva obrazy „Vrby na cestě” a „Malé náměstí v Praze”.

Později pracoval jako poštovní úředník, usídlil se v Turnově a přispíval k vynikající kulturní pověsti tohoto českorajského města. Jeho práce zařadil do své sbírky i továrník Waldes.

Menu