Fiala Oskar

(1860–1918)

* 1860 – † 1918

Malíř a grafik, prošel Mařákovou speciálkou v r. 1897.

Maloval obrazy a kresby v okolí Prahy, na Slovácku, v blízkosti řek; zpočátku to jsou chittussiovsko-kavánovské rovinaté horizonty, louky a stráně, později kolem roku 1900 pod vlivem secesního dekorativismu více komponuje a vytváří spíše líbivé scenérie.

V jeho díle převládá romantismus a citové nazírání na přírodní krásy, smysl pro malebné architektonické motivy zúročil zvláště v nejednou rozměrných akvarelech, kvaších i olejích (pražské náměty jsou častokrát rovnocenné dobovým pracím Šetelíkovým).

Vytvořil litografický plakát okresní výstavy na Zbraslavi, J. U. V. mu vydala prémii s reprodukcí: „Vesnický kostelík” a „Cesta na Olšavě”. Několik jeho děl zakoupilo c. a k. ministerstvo kultu a vyučování – např. akvarel „Valašský dvůr” (č. kat. 1067 v katalogu Obrazárny SVPU v Praze r. 1912).

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu