Chittussi Antonín

(1847–1891)

* 1. 12. 1847 Rožnov nad Doubravou – † 1. 5. 1891 Praha

Jeho děd byl Ital z Ferrary, jenž se usadil v Ronově. Po ukončení reálky v Čáslavi a Kutné Hoře studoval Chittussi v letech 1865-1866 na pražské technice, odtud přešel na Akademii a v letech 1866-1868 navštěvoval ateliér Emanuela Róma a Antonína Lhoty.

Na začátku roku 1869 odešel na malířskou Akademii do Mnichova, do školy Hermanna Anschůtze, a na podzim nastoupil vojenskou službu ve Vídni, kde zároveň pokračoval na Akademii. V letech 1870–1872 studoval opět na pražské Akademii v ateliéru Josefa Matyáše Trenkwalda.

Roku 1872 odjel na studijní cestu do Uher a o rok později se vrátil přes Slovensko zpět do Prahy.

Do let 1873–1875 spadá jeho třetí pobyt na pražské Akademii, v ateliéru Jana Sweertse, kde se věnoval historické malbě.

Na konci roku 1875 byl jedním z hlavních aktérů tzv. Woltmannovy aféry. Studenti tehdy vypískali profesora Alfreda Woltmanna za tvrzení, že starší umění v Čechách bylo převážně německého původu. Chittussi byl odsouzen na krátký pobyt ve vězení a definitivně opustil školu.

Roku 1878 se musel zúčastnit vojenského tažení do Bosny, odkudsi přivezl řadu studií, a jeho práce se již zcela orientovala na krajinomalbu.

Léta 1879-1884 prožil ve Francii, často jezdil malovat do okolí Paříže, Fontainebleau, Barbizonu, roku 1883 pobýval v Ermenonville. Pod vlivem školy barbizonských malířů a mezi umělci její druhé generace Chittussiho tvorba rychle vyzrála. Jeho práce, představující francouzskou krajinu, města i periférie a zachycující jejich nálady i proměny, našly svou ideální polohu v plenérovém realismu.

Na jaře 1885, v první polovině roku 1887 a v průběhu Světové výstavy 1889 se Chittussi do Francie ještě vrátil.

Mezi léty 1886–1889 maloval v jižních Čechách, na Orlici, v Nechanicích u Hradce Králové, v Ronově a na Jihlavce.

Práce z Čech, z nichž mezi nejlepší patří bezesporu soubor obrazů jihočeských rybníků, zdůrazňují více melancholický a sentimentální charakter krajiny.

V roce 1887 se objevily u Chittussiho první zdravotní potíže a dva roky nato u něj propukla tuberkulóza. Roku 1890 absolvoval ještě léčebný pobyt v Tatrách, nemoci však podlehl následujícího roku ve věku čtyřiceti čtyř let.

Menu