Čermák Jaroslav

(1830–1878)

* 1.8. 1830 Praha – † 23.4.1878 Paříž

Jaroslav Čermák patří k umělcům, kteří okolo poloviny století hledali v cizině vzdělání i potvrzení svých snah.Jeho monumentální historické kompozice dosáhly mezinárodního uznání. Přestože strávil většinu svého života v cizině, neztratil kontakt s českým prostředím. Pocházel z významné pražské kulturní rodiny, ve které se dbalo na jazykové, hudební a výtvarné vzdělání.

V letech 1847-1848 studoval na pražské Akademii u Christiana Rubena, v roce 1849 u G. Wapperse na akademii v Antverpách a v letech 1850-1854 byl v ateliéru L. Gaillaita v Bruselu.

Od roku 1852 žil v Paříži, ale pobyt přerušoval častými cestami a návštěvami vlasti. V letech 1858,1862-1865 do Dalmácie a Černé Hory a roku 1865 do Itálie.

V roce 1874 si postavil v Paříži dům s ateliérem dle vlastního návrhu. Svými osobními kontakty a postoji Jaroslav Čermák souvisel s českým národním obrozením. Historickou malbu obohatil zachycením aktuelních událostí.

Jeho dílo je prostoupené romantickým programem evokace heroické minulosti uvědomujících se malých národů. K nejznámějším patří obrazy z bojů Jihoslovanů proti Turkům. Přes výrazné idealizující rysy je jeho tvorba poznamenána silným realistickým cítěním.

Byl také vynikajícím portrétistou. To dokládá i drobné dílo za sbírek VČG, které vzniklo rok před jeho předčasnou smrtí. Zachycuje dívku, kterou nalezneme také na obraze „Černohorky v harému”, který namaloval ve stejném roce a nyní je uložen ve sbírkách Národní galerie v Praze.

Menu