Bubák Alois

(1824–1870)

* 22. 8. 1824 Kosmonosy u Mladé Boleslavi – † 6. 3. 1870 Praha

Bubákův otec byl venkovský řezbář, malíř a štafíř. Podle přání rodičů se měl Bubák stát knězem, proto studoval nejprve na gymnáziu v Mladé Boleslavi a pak na filosofické a teologické fakultě v Praze.

Teprve v roce 1844 přešel na Akademii do ateliéru Aloise Čermáka a v roce 1847 do krajinářské školy Maxe Haushofera, u kterého setrval až do roku 1854.

V roce 1848 podnikl cestu do Krkonoš, roku 1851 do Alp.

V letech 1858-1865 učil kreslení na obchodní akademii a v období 1865-1868 na Vyšší dívčí škole v Praze.

Roku 1867 se stal spolupracovníkem časopisu Světozor, jako ilustrátor pracoval i pro Hálkovy Květy.

Zemřel na tuberkulózu ve věku čtyřiceti šesti let. V raných, romanticky komponovaných přírodních záběrech vycházel Bubák z mnichovského příkladu náladové krajinomalby, od padesátých let usiloval o realistické zpodobnění a typizaci české krajiny.

Menu