Eugen von Kahler | Ležící akt

Eugen von Kahler v Liberci

Oblastní galerie Liberec vystavuje obrazy Eugena von Kahlera ze soukromé sbírky a představuje dalšího z německy hovořících malířů první poloviny 20. století.

Vojtěch Hynais - Suzanne Valadon (1889)

Hynaisova múza Suzanne

V Císařské konírně Pražského hradu můžete do 22. 3. 2020 navštívit výstavu Portrét v Čechách. Výstava vás provede dvěma stoletími a zastoupeni jsou autoři jako Josef Mánes, Frantisek Kupka nebo Jan Zrzavý.

Karel Postl, Pohled na Klášter sv. Anny v Čechách

Karel Postl

Karel Postl se narodil podle nejnovějších údajů v roce 1769. Karlovi Postlovi se podařilo zvýšit prestiž českého krajinářství a prosadit nový způsob zobrazení krás české krajiny.

Anton Balzer, Der sogenannte Zucker Hut in Adersbach, 1794

Bohém Antonín Balzer

Rytecký rod Balzerů byl typickým rodinným dílenským seskupením, s nímž se v dějinách umění setkáváme často zejména v baroku. Z rodinné tradice dobrého řemeslného průměru vystoupily zejména dvě výjimečné osobnosti.

Menu