Vlastní podobizna

  • Rozměr: 90 x 73 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1886
  • Signováno: Vpravo nahoře
  • Toto dílo není k prodeji.

O 10794, odkaz Ludmily Kotěrové-Ženíškové z roku 1963, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

Ženíšek se portrétoval několikrát, vystavená podobizna vznikla krátce poté, co byl malíf jmenován profesorem nově zřízené Uměleckoprůmyslové školy. Ve sbírkách Národní galerie v Praze je ještě menší olejový autoportrét z doby kolem roku 1880 (inv. č. 0 2919). V devadesátých letech se s malíři Brožíkem a Hynaisem se sochařem Myslbekem sešel v profesorském sboru pražské Akademie.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová