Podobizna Josefa Šebastiána Daubka

  • Rozměr: 37 x 29 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1878
  • Signováno: Vpravo nahoře
  • Toto dílo není k prodeji.

O 12594, získáno roku 1952 od rodiny Daubkovy, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

Přítele, velkoprůmyslníka Daubka, portrétoval Ženíšek několikrát, štětcem i tužkou, stejně jako další cleny Daubkovy rodiny. Josef Šebestián rytíř Daubek (1842-1922), působil jako starosta v Poličce a rodném Brněná, poslanec českého sněmu a člen Národo-hospodářského ústavu při České akademii v Praze. V Brněná vybudoval největší parní mlýny v Čechách a Rakousku a jeho statek v Libni se stal místem, kam ěeské odborné školy posílaly posluchače, aby se seznámili s jeho polním hospodářstvím, lihovary a pivovary. Za spolupráce prof. Krnise zřídil Daubek první lihovarnickou školu v Cechách, resp. v celém Rakousku. Daubek byl vnukem básníka Šebestiána Hněvkovského, oddaným ctitelem věd a umění, přítelem a mecenášem mnoha českých umělců.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová

Další díla autora: Vlastní podobizna »