Oldřich a Božena

  • Rozměr: 174,5 x 265 cm
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1884
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 2859, zakoupeno roku 1949 z rodiny Daubkovy, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 7

Setkání krásné vesnické dívky Boženy, dcery Kresinovy, s knížetem Oldřichem poblíž bývalé vsi Opuěné bylo častým námětem v českém umění, literatuře a divadle od konce 18. století až ke generaci Národního divadla. Tuto oblibu literatura vysvětluje i skutečností, že jejich následný sňatek byl v Dalimilově kronice interpretován jako volba knížete rozhodujícího se mezi českou selkou a německou kněžnou. Ženíškovo zpracování vzniklo na objednávku J. Š. Daubka, bylo vystaveno ještě v roce dokončení v Lehmannově salónu, o rok později ve Vídni a záhy se stalo jedním z nejpopulárnějších malířových děl. Je doprovázeno konvolutem kresebných i olejových studií jednotlivých postav i celkové kompozice, některé z nich jsou ve sbírkách Národní galerie v Praze.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová

 

Další díla autora: « Vlastní podobizna