Wierer Alois (1878 - 1945)

Wierer Alois (1878 - 1945)

Malíř a grafik biedermajerovských námětů v Praze. Studoval na Pražské akademii v letech 1902-1904 u Fr. Thieleho. Po absolvování akademie byl delší dobu spolupracovníkem časopisu "Jugend" v Mnichově. Ve své tvořbě se vždy rád vracel do staré Prahy. Pochází odtud také cyklus obrazů z pražského ghetta, který Alois Wierer namaloval podle starších kreseb a studií kolem roku 1910. Žil a maloval taktéž v Americe. V roku 1926 byla v Pardubicích v prostorách Městského průmyslového muzea uspořádána souborná výstava jeho 136 prací. Další výstava se konala v roce 1936 v autorově pražském ateliéru. Díla Aloise Wierera jsou zastoupena v soukromých sbírkách u nás v Rakousku a Německu a některých galeriích. Motivy jeho obrazů se objevují i na žánrových a umělěckých pohlednicích. Jeho obrazy byly k vidění i na výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ v roku 2006 a zároveň byly publikovány i v knižním katalogu vydaném k této výstavě.