Wachsmann Bedřich (1871 - 1944)

Wachsmann Bedřich (1871 - 1944)

Malíř figuralista a krajinář, studoval na VŠUP v ateliéru u prof. Ženíška. Podnikl studijní cesty do Mnichova a Drážďan. Byl spoluzakladatel Spolku výtvarných umělců Mánes. Maloval podobizny, zátiší, figurální kompozice, krajiny a nástěnné malby. Stal se profesorem UPŠ v Praze, kde působil 32 let jako profesor. Vyzdobil ústřední dvoranu České banky v Praze. Na své poslední výstavě v říjnu 1941 v Rubešově galerii představil 51 drobných i větších prací, např. Zátiší s lampou, Tůň, leknín, Léto, Ostrov lásky, Východ měsíce, dále pak studie a kompoziční náčrty. Z výstav: Na duši nepokoj, GMU v Hradci Králové, 2012 aj. Autor viz T 2/683, Umění XV, 411, Jiří Olič, Antimodernisté, Olomouc 2009.