Potopa

  • Rozměr: 74 x 99,2
  • Technika: Olej na plátně
  • Rok: 1826
  • Signováno: Vpravo dole
  • Toto dílo není k prodeji.

O 5131, zakoupeno roku 1931, Klášter sv. Anežky České, I. patro, oddíl 1

Po příchodu do Říma se Tkadlíkovi stala bible jedním z hlavních inspiračních zdrojů. Začal Starým zákonem a na objednávku svého přítele, vídeňského cizeléra, medailéra a sběratele umění, Josefa Bohma, vytvořil obraz Potopa, jako výraz trestu za víny lidstva. Prostor kompozice prohloubil odstupňováním měřítka postav až k osvětlenému obzoru, na kterém se rýsuje silueta Noemovy archy. Působivé je dramatické líčení děje; plastická modelace i syté tóny barev ukazují na vzory benátské školy sedmnáctého století, jmenovitě na díla Giulia Carpioniho.

 

Publikováno: České malířství 19. století - Naděžda Blažíčková-Horová

 

Další díla autora: « Enyó